Cho Thuê

Góc Nhượng Phòng
 Địa chỉ : CCMN số 3 ngõ 74 cầu diễn (gần ngã tư đen xanh đỏ văn tiến dũng)

Tại 144 Quan Nhân or 116 Nhân Hoà

Nhượng lại phòng ở 570 Kim Giang

NHượng phòng ngõ 207 Xuân ĐỈnh