Cho thuê mặt bằng & cửa hàng
7,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-05 09:57:28
5,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-06-30 09:32:13
9,000,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-06-10 08:04:39
10,000,000 đ
Quận Thanh Xuân | 2021-06-10 07:49:38
7,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-06-10 07:44:02
8,000,000 đ
Quận Tây Hồ | 2021-06-03 08:41:37
12,000,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-06-03 08:31:26
7,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-05-29 15:10:01
8,500,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-05-29 15:03:36
14,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-05-29 08:54:34
12,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-05-29 08:47:59
7,000,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-05-29 08:11:05
9,000,000 đ
Quận Tây Hồ | 2021-05-29 08:08:36
6,500,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-05-29 08:06:50
5,500,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-05-29 07:56:22