Cho thuê mặt bằng & cửa hàng
10,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-08 09:04:29
6,500,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-08 09:02:44
4,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-08 09:00:59
9,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-08 08:59:17
6,000,000 đ
Quận Tây Hồ | 2021-07-08 08:57:39
7,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-07-05 09:57:28
4,700,000 đ
Quận Đống Đa | 2021-07-05 09:49:21
15,000,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-07-02 08:07:55
7,000,000 đ
Quận Tây Hồ | 2021-07-01 11:11:16
6,500,000 đ
Quận Tây Hồ | 2021-07-01 08:28:04
5,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-06-30 09:32:13
8,500,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-06-12 08:10:51
6,500,000 đ
Quận Đống Đa | 2021-06-11 08:09:55
4,000,000 đ
Quận Hoàn Kiếm | 2021-06-11 07:45:25
9,000,000 đ
Quận Ba Đình | 2021-06-10 08:20:21